Literatura

Ovaj dio weba predviđen je isključivo za pregled i narudžbu stručne literature koja će našim polaznicima osigurati što kvalitetnije usavršavanje.
Literatura je dostupna za preuzimanje u elektroničkom obliku (Adobe PDF) putem naše web trgovine.

Specijalista zaštite na radu

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 2000 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Gospodarenje otpadom

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 2000 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Rad na siguran način s računalom

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 2000 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Sigurnost u građevinarstvu

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 2000 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Rad s motornom pilom

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 2000 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Tesarski radovi

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 500 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Montažni radovi pomoću skela

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 500 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Priručnik za rukovatelja viličarom

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 500 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Priručnik sekundarna obrada drva

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 500 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Priručnik hidraulične dizalice

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 500 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Priručnik mosne dizalice

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 500 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Priručnik utovarivači

NARUČI PRIRUČNIK

Format: elektronički, PDF
Naklada: 500 komada
Nakladnik: HD Usluge d.o.o.
Cijena: 56,00 HRK / 7,33 € + PDV

Imate pitanja?

+385 1 5620 589